Vertalingen

In veel Nederlandse bedrijven wordt relatief goed Duits gesproken. Schriftverkeer is al een stuk moeilijker. De zinsconstructies verschillen, het taalgebruik is anders. Daarbij komt, dat de omgangsvormen eveneens verschillen. Wie hiermee niet adequaat om kan gaan loopt kans op misverstanden en misschien zelfs zaken mis, wat te voorkomen was geweest. Onze ervaring leert dat schriftelijke contacten, die professioneel verzorgd zijn een aantal voordelen voor een bedrijf opleveren. Dat vertalingen niet duur hoeven te zijn of lang op zich moeten wachten bewijst MTS. MTS denkt ook graag met de klant mee bij het onderscheid maken, waar vertalingen nodig / aanbevelenswaardig zijn of waar dat achterwege kan blijven en voert in overleg volgende services uit:

Alle genoemde diensten:

Ned-DuiDui-Ned
Ned-EngEng-Ned
Eng-DuiDui-Eng

Door goed verzorgde en professionele vertalingen onderscheidt uw bedrijf zich van andere bedrijven en werkt beter grensoverschrijdend dan uw concurrentie.