Milieubeheer

Dit zijn voorbeelden van de vele, zeer uiteenlopende milieuvragen, waarmee bedrijven geconfronteerd worden. De meeste ondernemers begrijpen, dat een bedrijf bepaalde verantwoordelijkheden heeft tegenover de leefomgeving en de medemens. Helaas zijn regelgevingen en wetten maar al te vaak op een theoretisch tekenbord ontworpen en houdt de overheid alleen toezicht op naleving van de regels en niet hoe een bedrijf er in de praktijk handig mee om kan gaan. Uit ervaring weet MTS dat vele oplossingen niet per se veel moeten kosten. Bovendien kan door een slimme hantering van milieuregels ziekte van eigen personeel en eventuele claims vanuit de omgeving voorkomen worden. MTS helpt bedrijven inzake milieuthema’s bij:

Aangezien de situaties nogal uiteenlopend en specialistisch zijn verwijzen we hier naar het contactformulier, waar u concreet uw probleem kunt uitleggen of uw vraag kunt stellen.