Europese aanbestedingen

Europese aanbestedingen zijn een bron van zakelijke mogelijkheden en een bron van valkuilen. Alles valt en staat met het zeer goed lezen en analyseren van het bestek en tot het in detail in kaart brengen van hetgeen wordt gevraagd. Vaak wordt er vol goede moed begonnen aan een offerte, maar wordt de beschikbare tijd onderschat of worden aanlevereisen over het hoofd gezien, wat uiteindelijk zeer veel stress op kan leveren. Nuchtere hulp van buiten of een procesbewaker in de vorm van MTS kan uitkomst en rust bieden.

MTS kan, maar hoeft niet, behulpzaam zijn bij inhoudelijke teksten. De kracht van MTS ligt in het analytisch meekijken naar de processen en het bewaken daarvan.

MTS heeft ervaring in meerdere branches en heeft reeds bij vier succesvolle aanbestedingen een cruciale rol gespeeld.