Home

Multi Task Service B.V. (MTS) bestaat sinds 2010. In deze betrekkelijk korte tijd heeft MTS tientallen bedrijven geholpen, geadviseerd, ondersteund en/of bij hen werkzaamheden uitgevoerd. De adviserende en uitvoerende werkzaamheden dekken zeer verschillende gebieden af. De redenen, waarom MTS ingehuurd wordt, zijn eveneens zeer uiteenlopend.

Wat maakt het verschil tussen MTS en andere adviserende bedrijven? Het behaalde succes van MTS baseert op een aantal strategische invalshoeken en werkwijzen: